Maaltijdvoorziening Ziekenhuis

"Verbetering begint bij de analyse van data."

Paul Keusters

Manager Facilitair Bedrijf

Data verandert de manier van werken. Maar waar begin je bij het ontwikkelen van een datagedreven werkwijze? Dankzij een datakansenscan van Strategy01 werd het proces rondom maaltijdvoorziening in Ziekenhuis Gelderse Vallei in kaart gebracht en werden kansen op het gebied van data hierin geïdentificeerd. 

Resultaat: niet alleen meer inzicht in welke gegevens beschikbaar zijn en waar deze voor kunnen worden ingezet, maar ook een duidelijk gedefinieerde eerste stap richting verbetering. 

“Iedere verandering begint bij feiten.”

Paul Keusters, manager Facilitair Bedrijf, vertelt. “Iedere verandering begint bij feiten. In het dagelijks handelen van voedingsbereiding binnen het ziekenhuis zijn we meer gefocust op het proces, maar verbetering begint bij de analyse van data. Dankzij waardevolle inzichten hebben we meer focus over waar te beginnen en waar het meeste effect en impact valt te behalen.” 

Hoe bevalt de samenwerking met Strategy01?

“Het is erg waardevol. Het is een jong bedrijf met een enthousiast team met veel potentie. Ze denken echt mee en werken voor de klant, zo leveren ze maatwerk. 

De onderzoeksopzet was degelijk en de presentatie van de verbeterrichting helder, de bruikbare inzichten zetten ons aan het denken. Value for money. “

Paul Keusters, Manager Facilitair Bedrijf

Vervolgrichting

Tijdens de datakansenscan is niet alleen gekeken naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegevens uit verschillende systemen, maar ook naar hoe deze het beste kunnen worden ingezet in verbeterkansen voor de maaltijdvoorziening. Denk aan het beter laten aansluiten van de behoeftes van de patiënten op het aanbod van de keuken, of het verder beperken van voedselverspilling. Nu deze kansen in kaart zijn gebracht wordt er gestart met het laaghangende fruit, om zo stapje voor stapje te werken richting een meer datagedreven maaltijdvoorziening. 

Strategy01 heeft ons in eerste instantie geholpen met het verkrijgen van inzicht door data uit de diverse systemen slim te koppelen. De handigheid waarmee ze dat deden was indrukwekkend.
Maar echt leuk vonden mijn collega's en ik de stap daarna waarbij we samen de eerste verbeterplannen hebben bedacht en meetbaar gemaakt. Hun enthousiasme en vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan.

Martien van den Bouwhuijsen

Dit project is uitgevoerd vanuit een samenwerking binnen Platform Driven By Data. Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Strategy01 is onderdeel van het netwerk van ondersteunende expertbedrijven binnen het platform en helpt sinds 2020 MKB-ondernemers vanuit deze samenwerking.