Covid-19

"De huisarts wordt geholpen met inzicht in de voorspelde zorgvraag."

Covid-19 early warning dashboard

Hoe kunnen geanonimiseerde gegevens van patiënten worden gebruikt om gerichter preventie en vaccinatiebeleid te voeren?
In samenwerking met digitale zorgvernieuwer Medworq hebben we een dashboard ontwikkelt voor huisartsen dat hierbij helpt. 

Het doel van het dashboard was om de te verwachte zorgvraag voor Covid-19 te voorspellen en om huisartsen te ondersteunen in het gericht vaccineren. Met behulp van een algoritme wordt voorspeld welke patiënten de grootste kans hebben om in het ziekenhuis te belanden mochten ze besmet raken met Covid-19.

Samenwerking met Medworq

In samenwerking met Medworq hebben we het ‘Covid-19 Early Warning Dashboard’ ontwikkeld voor huisartsen. Medworq is een digitale zorgvernieuwer die zich richt op het ondersteunen van de zorg met preventieve gezondheidsprogramma’s.

Het dashboard dat is ontwikkeld maakt gebruik van databronnen vanuit o.a. de huisartsen, ziekenhuizen, RIVM, GGD’s en het CBS. Inmiddels is het systeem actief in een groot netwerk van huisartsen.

 

Niels van Gorsel, data-scientist Strategy01: “Door het algoritme te implementeren en visualiseren in een dashboard is het mogelijk om enerzijds inzicht te hebben in de voorspelde druk op de zorgvraag en anderzijds inzicht te hebben in welke patiënten van een huisarts het beste gevaccineerd kunnen worden.”

Strategy01 heeft ons in eerste instantie geholpen met het verkrijgen van inzicht door data uit de diverse systemen slim te koppelen. De handigheid waarmee ze dat deden was indrukwekkend.
Maar echt leuk vonden mijn collega's en ik de stap daarna waarbij we samen de eerste verbeterplannen hebben bedacht en meetbaar gemaakt. Hun enthousiasme en vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan.

Martien van den Bouwhuijsen

Dit project is uitgevoerd vanuit een samenwerking binnen Platform Driven By Data. Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Strategy01 is onderdeel van het netwerk van ondersteunende expertbedrijven binnen het platform en helpt sinds 2020 MKB-ondernemers vanuit deze samenwerking.