Logistiek

"Het enthousiasme en de vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan."

 

Martien van

den Bouwhuijsen

Directeur

Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen beschikt over een wagenpark waarmee het personeel zich verplaatst tussen bouwprojecten, kantoor, en indien nodig materiaal ophaalt bij leveranciers. Naast bouwkwaliteit en service is ook duurzaamheid een belangrijk speerpunt voor bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen uit Den Bosch.

In het kader hiervan is het bedrijf begin 2021 gestart met een onderzoek om te achterhalen hoe en hoeveel ritten kunnen worden vermeden, om zo de CO2 voetafdruk van de organisatie te kunnen verlagen.

Om dit inzicht te kunnen genereren zijn gegevens uit de rittenadministratie en locatie-gegevens uit het ERP-systeem slim gecombineerd. Vervolgens hebben wij met analysemethodes inefficiënties geïdentificeerd en suggesties gedaan voor concrete verbeterstappen.

Wekelijks inzicht
Het resultaat van dit traject is een dashboard waarin het team van Van den Bouwhuijsen inzicht krijgt in hun wekelijkse logistieke kengetallen. Hierbij hebben we in overleg een aantal positieve Key Performance Indicators (KPI’s) geïdentificeerd waarbij medewerkers worden uitgedaagd aan de hand van verbeterpotentieel.

Bespaarpotentieel
Met dit project vergroot Van den Bouwhuijsen niet alleen bewustwording omtrent logistiek & duurzaamheid onder personeel, maar kunnen ook significante kosten en tijdswinsten worden behaald. Zo bleek reeds dat maximaal 20% van de ritten kan worden bespaard.

“Strategy01 heeft ons in eerste instantie geholpen met het verkrijgen van inzicht door data uit de diverse systemen slim te koppelen. De handigheid waarmee ze dat deden was indrukwekkend.

Maar echt leuk vonden mijn collega’s en ik de stap daarna waarbij we samen de eerste verbeterplannen hebben bedacht en meetbaar gemaakt. Hun enthousiasme en vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan.”

Martien van den Bouwhuijsen, Directeur

Platform Driven By Data

Dit project is uitgevoerd vanuit een samenwerking binnen Platform Driven By Data. Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Strategy01 is onderdeel van het netwerk van ondersteunende expertbedrijven binnen het platform en helpt sinds 2020 MKB-ondernemers vanuit deze samenwerking.

Strategy01 heeft ons in eerste instantie geholpen met het verkrijgen van inzicht door data uit de diverse systemen slim te koppelen. De handigheid waarmee ze dat deden was indrukwekkend.
Maar echt leuk vonden mijn collega's en ik de stap daarna waarbij we samen de eerste verbeterplannen hebben bedacht en meetbaar gemaakt. Hun enthousiasme en vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan.

Martien van den Bouwhuijsen

Dit project is uitgevoerd vanuit een samenwerking binnen Platform Driven By Data. Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Strategy01 is onderdeel van het netwerk van ondersteunende expertbedrijven binnen het platform en helpt sinds 2020 MKB-ondernemers vanuit deze samenwerking.