Digitale billboards

"De samenwerking is meer dan goed bevallen."

Lars Klootwijk
Directeur

Kunnen beschikken over de juiste cijfers bij het maken van strategische keuzes is cruciaal, zo weten we allemaal. In de praktijk blijkt vaak dat de juiste expertise nodig is om de grote hoeveelheid aan gegevens in een organisatie te vertalen naar bruikbare inzichten. 
Want ook al worden gegevens bijgehouden, bijvoorbeeld vanuit het CRM systeem of in de boekhouding, de uitdaging zit hem erin hoe deze data kan worden gecombineerd zodat belangrijke vragen over de bedrijfsvoering kunnen worden beantwoord. 

Precies dat is waar Strategy01 bij heeft geholpen in de samenwerking met Bereik. 

Over Bereik & de samenwerking met Strategy01

Bereik is een exploitant van digitale reclameschermen, met bijna 100 borden verspreid over verschillende regio’s. Bereik heeft de ambitie om een substantiële groei door te maken door in nog meer steden zichtbaar te zijn.

Strategy01 heeft Bereik geholpen door de winstgevendheid per slot te analyseren en daarmee kritisch te kijken naar de lopende campagnes. Door gegevens vanuit verschillende systemen te ontsluiten en te combineren kan op een groot niveau van detail worden bepaald wat de optimale verdeling van de capaciteit voor ieder reclamebord is. 

Hoe is de samenwerking met Strategy01 bevallen?

“Meer dan goed! De algemene indruk van de werkwijze van Strategy01 is dat ze zeer professioneel te werk gaan. 

Het zijn slimme jongens die al hun afspraken nakomen, met een duidelijke vorm van communiceren.” 

Lars Klootwijk, directeur Bereik

Inzicht in het optimaal benutten van de capaciteit

Dankzij verschillende datagedreven inzichten, per campagnes en zelfs per slot, kan Bereik beter sturen op het optimaal inzetten van de capaciteit. Bijkomend voordeel: nu de methoden om gegevens te koppelen eenmaal ontwikkeld zijn, kunnen actuele gegevens real-time worden gecombineerd en geanalyseerd. Dit biedt de mogelijkheid voor nóg meer datagedreven besluitvorming in de toekomst, aan de hand van custom dashboards met up-to-date grafieken en statistieken over de dagelijkse business.  

Strategy01 heeft ons in eerste instantie geholpen met het verkrijgen van inzicht door data uit de diverse systemen slim te koppelen. De handigheid waarmee ze dat deden was indrukwekkend.
Maar echt leuk vonden mijn collega's en ik de stap daarna waarbij we samen de eerste verbeterplannen hebben bedacht en meetbaar gemaakt. Hun enthousiasme en vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan.

Martien van den Bouwhuijsen

Dit project is uitgevoerd vanuit een samenwerking binnen Platform Driven By Data. Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Strategy01 is onderdeel van het netwerk van ondersteunende expertbedrijven binnen het platform en helpt sinds 2020 MKB-ondernemers vanuit deze samenwerking.