Sociaal domein

"Datatechnieken toepassen voor sociale vraagstukken."

 

De gemeente Eindhoven wil graag beter kunnen voorspellen wanneer een inwoner economisch dakloos wordt. 

Hoe kunnen gemeenten de kracht van Artificial intelligence en machine learning inzetten voor relevante sociale vraagstukken? Om dit te onderzoeken, startte VNG Realisatie in 2020 met het Machine Learning Lab. 

Strategy01 was betrokken in een eerste fase van dit project die werd geïnitieerd door de gemeente Eindhoven.  “De gemeente wil graag beter kunnen voorspellen wanneer een inwoner economisch dakloos wordt, om zo ellende voor die inwoner en (maatschappelijke) kosten te voorkomen.”

 Machine learning lab

Binnen het Machine learning lab kunnen gemeenten sociale vraagstukken indienen die worden onderzocht aan de hand van toepassingen van algoritmes en data. De gemeente Eindhoven brengt hierbij het eerste vraagstuk in dat wordt onderzocht.

Door datasets te onderzoeken met machine learning, verwacht de gemeente bepaalde patronen te vinden waarmee ze succesvolle interventies kan ontwikkelen. Daarvoor worden allerlei datasets onderzocht, zowel openbare data als die van de overheid en private partijen. Een belangrijk onderdeel van het vooronderzoek dat VNG Realisatie deed ging over welke datasets beschikbaar zijn en hoe je voldoet aan de privacy-eisen die aan dit soort onderzoeken worden gesteld.

Patronen in data

VNG Realisatie verwacht dat er transparante algoritmes worden ontwikkeld, die patronen in data vinden waarmee gemeenten aan de slag kunnen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Die algoritmes zouden dan via VNG Realisatie voor alle gemeenten beschikbaar komen.

 

Strategy01 heeft ons in eerste instantie geholpen met het verkrijgen van inzicht door data uit de diverse systemen slim te koppelen. De handigheid waarmee ze dat deden was indrukwekkend.
Maar echt leuk vonden mijn collega's en ik de stap daarna waarbij we samen de eerste verbeterplannen hebben bedacht en meetbaar gemaakt. Hun enthousiasme en vernieuwende kijk op zaken heeft ons goed gedaan.

Martien van den Bouwhuijsen

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie in opdracht van VNG Realisatie geschreven door Marieke Vos.

Lees het volledige artikel, geschreven door Marieke Vos, op:
https://ibestuur.nl/praktijk/machine-learning-lab-in-eindhoven

Dit project is uitgevoerd vanuit een samenwerking binnen Platform Driven By Data. Platform Driven by Data is een publiek-private samenwerking om MKB-ondernemers te helpen met digitalisering en dataficering. Strategy01 is onderdeel van het netwerk van ondersteunende expertbedrijven binnen het platform en helpt sinds 2020 MKB-ondernemers vanuit deze samenwerking.